Nhà thông minh Bkav SmartHome Thanh Hóa

Hiện nay Bkav SmartHome đã triển khai hệ thống nhà thông minh tại FLC Sầm Sơn Thanh Hóa với chi phí lắp đặt chỉ 30 triệu đồng.

bkav-smarthome-thanh-hoa Continue reading

Advertisements